270346580_2486393934824781_6597057777284074638_n

Puštanje u rad malčera i čistača kanala.

Puštanje u rad malčera i čistača kanala.

Tags: No tags